Termeni și condiții de utilizare - HQZ Antichitati

Website-ul www.hqz.ro este operat de catre HQZ Antichitati.

Prezentul document stabileşte termenii si condiţiile in care puteţi utiliza site-ul www.hqz.ro. De asemenea, accesul pe site se va face sub autoritatea termenilor si conditiilor prezentate in acest document.

Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator si achiziţionarea produselor din gama oferita pe site presupun implicit acceptarea tacita si fără rezerve a acestor termeni si condiţii, cu toate consecinţele care reies din acestea.

Utilizarea site-ului se va face cu scopul de a vizualiza produsele si informaţiile despre acestea si despre magazin, precum si de a crea un cont care sa servească la achiziţionarea produselor dorite. Utilizarea site-ului in alte scopuri decât cele menţionate este interzisa.

HQZ Antichitati poate aduce in orice moment modificări asupra conţinutului site-ului www.hqz.ro, modificări de structura si accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil si fără a acorda vreo notificare către utilizatori sau către terţe persoane.